Βασικό Μενού | Καταχώρηση βιογραφικού | Τροποποίηση βιογραφικού | Αναζήτηση Βιογραφικών | Επικοινωνία

 


| Σύνταξη βιογραφικού γράμματος
|
| Σύνταξη συνοδευτικού γράμματος |
| Παράδειγμα βιογραφικού γράμματος |
| Προετοιμασία για συνέντευξη |

Παράδειγμα βιογραφικού γράμματος


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Fax

Email

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ø      Ημερομηνία Γέννησης

Ø      Οικογενειακή Κατάσταση

Ø      Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Ø      Δ/νση Μόνιμης Κατοικίας

Ø      Τηλ. – Fax Μόνιμης Κατοικίας

(Μπορούν να παρατεθούν και στο τέλος του βιογραφικού σημειώματος ως συμπληρωματικές προσωπικές πληροφορίες”)

 

ΓΕΝΙΚΟΙ Ή ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ø      Προαιρετική αναφορά στο τι επιδιώκουμε ανάλογα με τη θέση, το φορέα ή οργανισμό εργοδότη …προς τον οποίο αποστέλλεται το βιογραφικό μας.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:

Ø      Χρονολογία, Όνομα Τμήματος, Όνομα  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ø      Χρονολογία, Τίτλος Σεμιναρίου (βασιζόμενος στη Βεβαίωση Σπουδών), Όνομα Φορέα Κατάρτισης, Χρονική Διάρκεια Κατάρτισης (Ώρες θεωρίας και πρακτικής άσκησης)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ø      Χρονολογία, Θέση Εργασίας, Όνομα - Είδος Φορέα Εργασίας (επιχείρησης, εταιρείας). Περιγραφή Εργασίας (καθήκοντα – αρμοδιότητες). Είδος Απασχόλησης (πλήρης απασχόληση, ημιαπασχόληση, εποχιακή απασχόληση, κλπ.)

Ø     Μπορεί να συμπεριληφθεί και η πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια φοίτησης.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ø      Αναφορά σε εργασίες- μελέτες που εκπονήθηκαν και τυχόν δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, πτυχιακές εργασίες, κλπ. που έχουν σχέση με την επιδιωκόμενη σχέση εργασίας ή ενδεχομένως  δείχνουν καλή επίδοση.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ø      Γλώσσα, Επίπεδο (άριστα, μέτρια, καλά) ή Τίτλος Σπουδών

 

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Ø      Αναφορά σε όλες τις γνώσεις – προγράμματα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ø      Αναφορά  σε πιθανή εθελοντική εργασία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή συμμετοχή  σε συλλόγους και σωματεία κοινωνικής ωφελείας (πχ. Ερυθρός Σταυρός, Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, κλπ.). Δραστηριοποίηση σε Ομάδες Πολιτιστικού Χαρακτήρα (Πολιτιστικούς  Συλλόγους, Θεατρικές Ομάδες, κλπ.),

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ø      Προσωπικά ενδιαφέροντα και χόμπυ (πχ. σκάκι, σπορ, φωτογραφία, χαλκογραφία, …) ή ακόμα και ενδιαφέροντα που δείχνουν προτίμηση για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς (πχ. παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων  με συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών, συμμετοχή σε ερευνητική δραστηριότητα, κλπ.).

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ø      Συμμετοχές και τυχόν διακρίσεις, βραβεία, επαίνους, υποτροφίες, κατά τη σχολική περίοδο, τη διάρκεια των σπουδών, κλπ.(πχ. 1991, Αργυρό Μετάλλιο Κολύμβησης, Κολυμβητικός Όμιλος Ηρακλείου, κλπ.).

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ø      Προαιρετική αναφορά σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σας που μπορείτε να αναπτύξετε πιο συγκεκριμένα, αν ζητηθεί πχ. συνέπεια, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες, κλπ.).

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Πάντα με την έγκριση των προσώπων που αναφέρονται.

Ø      Όνομα & Επίθετο, Επάγγελμα – Ιδιότητα, Δ/νση, Τηλέφωνο – Fax.

Ø      Επισυνάπτουμε συστατικές επιστολές μόνο εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για θέματα περαιτέρω σπουδών.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Υποτροφίες

Μεταπτυχιακά

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Διάφορα Χρήσιμα Links


Προηγούμενη Σελίδα        Κεντρική Σελίδα        Προηγούμενη Σελίδα